Trang Chủ

Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Trích Yếu
34/TB-UBND
05/11/2021
Về việc triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn xã
Số: 04/TB-BCH
24/9/2021
THÔNG BÁO LỊCH TRỰC BAN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (từ ngày 24/9 đến ngày 26/9/2021)
28/TB-UBND
06/9/2021
Thông báo: Lịch trực tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở UBND xã Ia Đal tháng 09/2021
66/QĐ-UBND
03/9/2021
Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã Ia Đal
27/TB-UBND
30/8/2021
Thông báo: Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Ủy ban nhân dân xã Ia Đal
18/2021/QĐ-TTg
22/04/2021
Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
52/2021/NĐ-CP
19/04/2021
Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
27/2021/TT-BTC
19/04/2021
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
08/2021/TT-BGTVT
19/04/2021
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển
01/2021/NQ-HĐND
19/04/2021
Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tỉnh Phú Thọ