Ia Đal: Thành lập mới 05 Chi bộ trực thuộc và chỉ định chức danh Bí thư chi bộ

Sáng ngày 07/9, Ban chấp hành Đảng bộ xã Ia Đal đã công bố Quyết định thành lập mới 05 Chi bộ trực thuộc: thôn Ia Der, thôn 5, thôn 6, thôn 7, thôn 8 và chỉ định chức danh Bí thư chi bộ.

Việc thành lập Chi bộ tại 5 thôn trên sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các thôn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

( Đồng chí Phùng Ngọc Chiến, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Tăng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Trịnh Quốc Hoàn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã trao quyết định cho các đồng chí Bí thư Chi bộ)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phùng Ngọc Chiến, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các chi bộ mới được thành lập phải thật sự đoàn kết, vững mạnh, luôn phát huy trí tuệ của tập thể, thống nhất ý chí và hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban chấp hành Đảng bộ xã. Mỗi đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong công việc, có ý thức trách nhiệm, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển Đảng bộ xã, xứng đáng với sự tin cậy của cấp Ủy, chính quyền và Nhân dân.

Đến thời điểm hiện tại, xã Ia Đal đã có 14 Chi bộ trực thuộc với tổng số 73 đảng viên, không có thôn “trắng” đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, góp phần phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng nếp sống văn minh, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo”, từ đó củng cố và tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân tích cực làm theo.

Tin: Văn Xuân