Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Ủy ban nhân dân xã Ia Đal

Để tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trên địa bàn,Ủy ban nhân dân xã Ia Đal thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố cáo hành vi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục hành chính, các thông tin, vướng mắc của các cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân xã và các ban ngành, chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, cụ thể như sau:

1. Địa chỉ cơ quan: Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã Ia Đal, Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

2. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ:

– Ông: Trịnh Quốc Hoàn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, số điện thoại: 098.3103.755

– Địa chỉ hộp thư điện tử: ubndiadal.iahdrai@kontum.gov.vn

– Mục đường dây nóng trên Trang thông tin điện tử xã Ia Đal: Truy cập đường link: http://iadal.iahdrai.kontum.gov.vn chọn mục Liên hệ-góp ý.

Ủy ban nhân dân xã Ia Đal trân trọng thông báo./.