Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức

*Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức (Ban hành kèm theo Quyết định số 20 /2022/QĐ-UBND Ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tải tập tin