Thông báo triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các các trường hợp về từ tỉnh Gia Lai

Căn cứ Công văn 4760/CV-BCĐ ngày 29/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc rà soát, theo dõi sức khỏe, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các các trường hợp về từ tỉnh Gia Lai. Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các các trường hợp về từ tỉnh Gia Lai; cụ thể như sau:

  1. Thi gian: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút chiều ngày 30/9/2021 đến hết 15 giờ ngày 01/10/2021.
  2. Địa điểm:

* Hội trường UBND xã Ia Tơi, Chiều ngày 30/9/2021, thời gian từ 13h00 đến 18h00)

* Trạm Y tế xã Ia Đal, Sáng ngày 01/10/2021, thời gian từ 07h30 đến 11h00

* Hội trường UBND xã Ia Dom, Chiều ngày 01/10/2021, thời gian từ 13h00 đến 15h30

  1. Đối tượng: Các trường hợp về từ tỉnh Gia Lai hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Ia H’Drai. (trừ đối tượng đang cách ly y tế; đang theo dõi sức khỏe
    tại nhà sau cách ly tập trung).

Phương pháp xét nghiệm: làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng PCR (miễn phí)

Ủy ban nhân dân xã thông báo đến người dân đến/ở/về từ tỉnh Gia Lai trong thời gian vừa qua biết để đến các vị trí tập trung lấy mẫu xét nghiệm SART-CoV-2.