Giới Thiệu

THÔNG TIN XÃ IA ĐAL

Xã Ia Đal cách trung tâm hành chính huyện 20 km về phía Tây, phía Bắc giáp xã Ia Dom, phía Đông giáp xã Ia Dom và xã Ia Tơi, phía Nam giáp xã Ia Tơi và Vương quốc Campuphia, phía Tây giáp với Vương quốc Campuphia; có đường biên giới dài 47,5 km giáp với Vương quốc Campuphia; có diện tích tự nhiên 21.794,69 ha; trong đó: Đất nông nghiệp 1.294,73 ha, đất lâm nghiệp 10.139,56 ha (độ che phủ rừng 91,12 %), đất chuyển đổi và trồng cây cao su là: 12.133,63 ha. Nhóm đất phi nông nghiệp: 760,91 ha. Đất chưa sử dụng: 73,61 ha.
Toàn xã có 11 thôn; dân số 1.228 hộ/4092 nhân khẩu, trong đó: 934 hộ/3109 khẩu người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 76,05%), dân cư trên địa bàn xã gồm nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, gồm: Kinh, Thái, Mường, Tày, Khơ mú… Trên địa bàn xã có 33 tín đồ tôn giáo (Phật giáo 07 tín đồ; Công giáo 24 tín đồ;Tin lành 02 tín đồ ); 33 người đang được hưởng trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó: có 08 trẻ em (02 trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, 04 trẻ em bị khuyết tật nặng, 02 trẻ em nhiễm HIV/AIDS); có 03 người trên 18 tuổi bị khuyết tật nặng; có 16 đối tượng đơn thân nuôi con dưới 16 tuổi; có 04 người cao tuổi; có 02 đối tượng là người chăm sóc người khuyết tật. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã còn cao (có 502 hộ nghèo chiếm 40,88% (trong đó hộ nghèo DTTS là 412 hộ chiếm 82,07%/tổng số hộ nghèo, chiếm 46,92%/tổng số hộ DTTS), hộ cận nghèo 385 hộ chiếm 31,35%). Các lễ hội, trò chơi văn hóa đặc sắc chủ yếu là: Mừng lúa mới, ném còn…
Đảng bộ xã có 76 đảng viên; BCH Đảng ủy xã có 13 đồng chí; có 14 chi bộ; có 02 thôn có đồng chí Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn.

Tổ chức bộ máy Đảng ủy - chính quyền địa phương

Đảng ủy xã Ia Đal

Phùng Ngọc Chiến

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy
SĐT: 0981310419

Tăng Văn Thắng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Sđt: 0979227599

Trịnh Quốc Hoàn

Phó Bí thư Đảng ủy
Sđt: 0983103755

Hội đồng nhân dân xã

Phùng Ngọc chiến

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
Sđt: 0981310419

Phùng Văn Mạnh

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
Sđt: 0971710777

Ủy ban nhân dân xã

Trịnh quốc hoàn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Sđt: 0983103755

Hồ Minh Vương

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Sđt: 0985026162

Nguyễn Thị Thuận

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Sđt: 0969485227

Văn phòng - thống kê xã

Nguyễn Văn Xuân
Văn phòng-Thống Kê

Sđt: 0987021819

Nguyễn Minh Hùng
Văn phòng-Thống Kê

Sđt: 0345577291

Nguyễn Thị Ý Nhi
Văn phòng-Thống Kê

Sđt: 0828665144

Lương Thị Bình
Văn thư - Lưu trữ

Sđt: 0984921244

Văn hóa – xã hội xã

Nguyễn Tấn thương
Văn Hóa - xã hội

Sđt: 0966546875

trần ngọc quỳnh hoa
Văn Hóa - xã hội

Sđt:0378999500

Địa chính – Xây dựng xã

cao xuân thành
Địa chính – Xây dựng

Sđt: 0334441485

trần văn công
Địa chính – Nông nghiệp

Sđt: 0973102872

Tư pháp – hộ tịch xã

Lò Văn Cao
Tư pháp – hộ tịch

Sđt: 0397001879

Tài chính – kế toán xã

Võ Quốc Bình
Tài chính – kế toán

Sđt: 0962826697

Ban chỉ huy Quân sự xã

Lò Đức Thành
Chỉ huy trưởng quân sự

Sđt: 0348919379

Công an xã

Nguyễn Duy Cầu
Trưởng Công An

Sđt: 0967721486

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Lục văn tùng
Chủ tịch UBMTTQVN xã

Sđt: 0963955346

Võ Thị Minh Nhi
Chủ tịch Hội LHPN xã

Sđt; 0989640992

A Thủi
Chủ tịch Hội Nông dân

Sđt; 0345463008

Phạm Ngọc Giáp
Chủ tịch Hội CCB

Sđt: 0349955177

Lê Ngọc Muôn
Bí thư Đoàn TNCSHCM

Sđt: 0373021838