V/v công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ TTHC quá hạn trong tháng 11 năm 2023

Tải tập tin
Tải tập tin
Tải tập tin
Số Ký Hiệu
8076/VP-TTHCC
Ngày Ban Hành
14/12/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Đăng Trình
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành