Về việc triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn xã

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
34/TB-UBND
Ngày Ban Hành
05/11/2021
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Trịnh Quốc Hoàn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành