Về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét,đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
140/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
31/3/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành