Về việc phối hợp phổ biến tài liệu bồi dưỡng kỹ năng số cộng đồng năm 2023

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
2406/STTTT-BCVT&CNTT
Ngày Ban Hành
29/11/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Trọng Tâm
Loại Văn Bản