Về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
1625/UBND-TH
Ngày Ban Hành
30/9/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Tiến Dũng
Loại Văn Bản