Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
191/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
14/4/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành