Về việc bãi bỏ một phần Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
199/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
21/4/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành