THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
54/TB-TTDVVL
Ngày Ban Hành
05/9/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Thị Nga
Loại Văn Bản