THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
52/TTDVVL-DVVL&TTLD
Ngày Ban Hành
25/8/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Thị Nga
Loại Văn Bản