THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
49/TB-TTDVVL
Ngày Ban Hành
21/8/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Thị Nga
Loại Văn Bản