THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
23/TB-TTDVVL
Ngày Ban Hành
26/5/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Thị Nga
Loại Văn Bản