THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
12/TB-TTDVVL
Ngày Ban Hành
29/3/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Thị Nga
Loại Văn Bản