Thông báo: Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Ủy ban nhân dân xã Ia Đal

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
27/TB-UBND
Ngày Ban Hành
30/8/2021
Ngày Hiệu Lực
30/8/2021
Người Ký
Trịnh Quốc Hoàn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành