Thông báo: Lịch trực tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở UBND xã Ia Đal tháng 09/2021

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
28/TB-UBND
Ngày Ban Hành
06/9/2021
Ngày Hiệu Lực
06/9/2021
Người Ký
Trịnh Quốc Hoàn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành