THÔNG BÁO LỊCH TRỰC BAN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (từ ngày 24/9 đến ngày 26/9/2021)

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
Số: 04/TB-BCH
Ngày Ban Hành
24/9/2021
Ngày Hiệu Lực
24/9/2021
Người Ký
Trịnh Quốc Hoàn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành