Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
18/2021/QĐ-TTg
Ngày Ban Hành
22/04/2021
Ngày Hiệu Lực
01/07/2021
Người Ký
Lê Văn Thành
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành