Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
13/2021/TT-BGDĐT
Ngày Ban Hành
15/04/2021
Ngày Hiệu Lực
15/04/2021
Người Ký
Hoàng Minh Sơn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành