Ban hành quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
13/2023/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
04/4/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành