Xã Ia Đal ra quân tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi

Ngày 7/9, xã Ia Đal phối hợp với các Đồn biên phòng Ia Đal, Hồ Le, Sa Thầy triển khai lực lượng đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm.

 Dán nội dung thông điệp 5K tại các hộ dân

Tại các hộ dân, cán bộ, công chức xã cùng cán bộ, chiến sỹ các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn đã dán nội dung thông điệp 5K: Khẩu trang- Khử khuẩn – Khai báo y tế – khoảng cách – Không tụ tập đông người và tuyên truyền cho Nhân dân nắm rõ các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng số tờ rơi được cấp phát là 1200 tờ.

Tuyên truyền cho Nhân dân nắm rõ các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19

 Ký cam kết thực hiện các quy định trong chăn nuôi

Ngoài ra, cán bộ, công chức xã cũng hướng dẫn, vận động những hộ có chăn nuôi ký cam kết thực hiện các quy định trong chăn nuôi trên đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Tin: Văn Xuân