Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Ngày 08/5, BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với chủ đề “Bảo hiểm xã hội – Điểm tự của bạn và gia đình”.

Đoàn xe diễu hành tuyên truyền về BHXH, BHYT

Lễ ra quân nhằm thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT đến đông đảo mọi tầng lớp nhân dân; truyền thông, vận động trực tiếp đối với nhóm chủ thể là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, chú trọng đến các nhóm chủ thể tiềm năng về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

Tại Lễ ra quân, BHXH, Bưu điện huyện đã thực hiện phát tờ rơi và tư vấn trực tiếp đến từng hộ gia đình về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và quyền, lợi ích khi tham gia. Qua đó, đã trực tiếp vận động được thêm 3 người tham gia BHXH tự nguyện.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vừa qua, chính sách BHXH, BHYT ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, trụ cột trong đảm bảo an sinh cho Nhân dân của Đảng, Nhà nước

Nguồn: TTTĐT huyện