Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Ia Đal

Chiều 13/02, Đoàn công tác của Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện do đồng chí Bùi Văn Nhàng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn xã Ia Đal.

Quang cảnh buổi làm việc

Xác định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng, ngay từ những ngày đầu triển khai, Đảng ủy – HĐND – UBND xã Ia Đal đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức để nâng cao nhận thức và hiểu biết của Nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đã đạt 13/19 tiêu chí, gồm các tiêu chí số: 03: Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; 04: Điện; 06: Cơ sở vật chất văn hóa; 07: Cơ sở hạ tầng nông thôn; 08: Thông tin và truyền thông; 09: Nhà ở và dân cư; 12: Lao động; 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; 14: Giáo dục và đào tạo; 15: Y tế; 16: Văn Hóa; 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật và tiêu chí 19: Quốc phòng và an ninh. Năm 2022, xã có 06/11 thôn đạt chuẩn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đưa xã Ia Đal về đích nông thôn mới vào cuối năm 2023.

Đồng chí Bùi Văn Nhàng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Nhàng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện đề nghị UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023 sát với chỉ đạo của tỉnh, huyện, trong đó, xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể; phân công, chỉ đạo đến từng thôn triển khai thực hiện, đưa ra giải pháp để hoàn thành những tiêu chí chưa đạt; tiếp tục triển khai ra quân xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; xây dựng thôn Ia Đal đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia của huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện tiếp tục rà soát, phối hợp với UBND xã định kỳ kiểm tra kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã, thôn nông thôn mới…

Nguồn: TTTĐT huyện