Ia Đal: Xử lý các điểm bị nhiễm bệnh khảm lá sắn cục bộ

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, ngày 09/9, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với UBND xã Ia Đal và Đồn Biên phòng Ia Đal tổ chức xử lý dứt điểm những diện tích sắn bị nhiễm bệnh khảm lá trên địa bàn; nhằm hạn chế, không để lây lan ra diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng tinh bột, thiệt hại về kinh tế đối với các hộ trồng sắn trên địa bàn.

 

Nhổ và tiêu hủy diện tích sắn bị nhiễm bệnh

Bệnh khảm lá sắn do virus gây ra, cơ chế lây truyền bệnh là qua hom giống và qua môi giới bọ phấn trắng. Nếu trồng hom sắn đã nhiễm virus gây bệnh khảm lá thì cây sắn có triệu chứng bệnh ngay từ khi mới mọc mầm, lá quăn queo dị dạng làm giảm khả năng quang hợp, cây sinh trưởng rất kém, giảm năng suất và khả năng tích lũy tinh bột. Đặc biệt là hiện nay chưa có thuốc bảo vệ thực vật để diệt trừ virus gây bệnh và chưa có giống sắn kháng bệnh khảm lá hoàn toàn được đưa ra sản xuất đại trà.

 

Xử lý hố chôn lấp cây sắn bị bệnh

Hiện nay, bệnh khảm lá sắn đã phát sinh gây hại cục bộ tại một số điểm nhỏ lẻ trên địa bàn các xã, với tỷ lệ cây nhiễm bệnh 2-4%. Để hạn chế thiệt hại cho các hộ dân trồng sắn do bệnh khảm lá sắn gây ra, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với UBND các xã vận động, hướng dẫn các hộ dân trồng sắn có diện tích sắn bị nhiễm bệnh cục bộ tiến hành nhổ bỏ và tiêu hủy theo đúng quy trình. Đồng thời, hướng dẫn phun thuốc trừ bọ phấn trắng để không làm lây lan ra diện rộng. Khi phun thuốc trừ bọ phấn trắng phải tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” và bảo đảm an toàn lao động. Hướng dẫn các hộ dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và tiêu hủy những cây bị bệnh bằng biện pháp chôn lấp hoặc đốt.

Nguồn: TTTĐT Ia H’Drai