Ia Đal: Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023

Sáng 22/02, Ủy ban nhân dân xã Ia Đal tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.

Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn

Tham gia Lễ phát động có hơn 60 cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn xã.

Các vận động viên tham gia chạy hưởng ứng

Lễ phát động nhằm khuyến khích đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn quốc, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: TTTĐT huyện.