Ia Đal: Tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ

Ngày 25/8, xã Ia Đal tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện Ia H’Drai.

Tham dự buổi diễn tập còn có các đồng chí Pờ Ly Hảo, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện; Trần Nam Bộ, UV BTV, Trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện; Lương Văn Thám, HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện; Bùi Văn Nhàng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, các phòng ban huyện; đại biểu các xã đến tham quan diễn tập.

Đồng chí Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện khai mạc buổi diễn tập.

Với đề mục Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng an ninh; tổ chức chuẩn bị  chiến đấu phòng thủ, xã Ia Đal đã tập trung vào diễn tập về phần cơ chế với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. Giai đoạn 2, chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ.

Trên cơ sở các giai đoạn diễn tập cụ thể, Khung diễn tập xã Ia Đal đã vận dụng sáng tạo các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, Nghị định của Chính phủ, tổ chức điều hành từng nội dung theo trình tự, khoa học, linh hoạt, sát với điều kiện thực tế ở địa phương, phù hợp với điều kiện trong tình trạng về quốc phòng và trong chiến tranh. Khung diễn đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong điều hành, phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, chỉ đạo tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị, triển khai nghiêm túc, toàn diện các nội dung diễn tập.

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà cho lực lượng tham gia thực binh

Trong một ngày tổ chức diễn tập, Khung diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ia Đal đã tổ chức quán triệt tốt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng, an ninh, vận dụng linh hoạt, sát với tình hình thực tế ở địa phương.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ia Đal năm 2021 nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, khả năng tham mưu, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, các ban ngành đoàn thể; góp phần đảm bảo nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn.

Sau 1 ngày triển khai, cuộc diễn tập đã kết thúc tốt đẹp và được đánh giá đạt loại giỏi. Thông qua diễn tập giúp lực lượng vũ trang xã Ia Đal từng bước nâng cao khả năng sẵn sáng chiến đấu, đảm bảo xử trí nhanh, kịp thời, có hiệu quả khi có các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh các phong trào phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu nhận xét, đánh giá kết quả diễn tập

Phát biểu nhận xét, đánh giá kết quả diễn tập “IĐ-21” xã Ia Đal năm 2021, đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao sự chuẩn bị và quá trình diễn tập khu vực phòng thủ xã thành công và đạt kết quả cao, các vai diễn tập cơ bản bám sát theo kịch bản. Đồng chí Phó bí thư Thường trực biểu dương tinh thần quyết tâm và xác định nhiệm vụ của từng đồng chí trong vai diễn. Đồng chí Phó bí thư Thường trực đề nghị xã bố trí tất cả các hội nghị tại 1 hội trường lớn để tất cả các đồng chí tham dự có thể theo dõi, học tập và rút kinh nghiệm; các vai diễn cần linh động hơn nữa, phát biểu cần có trọng tâm, trọng điểm, điều hành phù hợp với tình huống đang xảy ra trong diễn tập, nhanh chóng xử lý vụ việc, nắm chắc mọi quy trình xử lý để có thể áp dụng nếu có tình huống xảy ra trong thực tế.

Đồng chí Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện phát biểu kết thúc cuộc diễn tập

Phát biểu kết thúc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ xã Ia Đal, đồng chí Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện ghi nhận, biểu dương tinh thần, thái độ làm việc của khung tập, của Ban chỉ đạo diễn tập huyện, những nỗ lực, cố gắng và kết quả trong 1 ngày diễn tập của xã Ia Đal. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện đề nghị khung diễn tập của xã cần mạnh dạn hơn nữa trong quá trình diễn tập, cần vượt qua phạm vi “an toàn” của kịch bản, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND trong từng tình huống, trong từng cuộc họp để linh động xử lý nhanh, gọn, dứt khoát, để có thể áp dụng nếu tình huống xảy ra trong thực tế. Trên cơ sở cuộc diễn tập phòng thủ xã Ia Đal, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo huyện tham mưu nhận xét, đánh giá cho Ban chỉ đạo huyện để các xã và huyện rút kinh nghiệm để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tốt hơn.

Sưu tầm/Nguồn: Trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai.