HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM

5-12-2022

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VIỆT NAM

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch & Đầu tư công bố tài liệu “Hướng dẫn chuyển đổi số tại Việt Nam cho doanh nghiệp”.

http://ebook.business.gov.vn.

Nội dung cơ bản của tài liệu:

– Chuyển đổi số trên thế giới và VN

– Lộ trình chuyển đổi số cho DN nhỏ & vừa

– Công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng cho Chuyển đổi số

– Bản đồ các giải pháp công nghệ

USAID Việt Nam triển khai Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), gọi tắt là dự án LinkSME, nhằm hỗ trợ DNNVV Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Với xu thế chuyển đổi số đang dần trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, dự án mong muốn thúc đẩy các doanh nghiệp thay đổi để thích ứng với những điều kiện mới.

Hợp phần 3, một trong bốn hợp phần của dự án, được phối hợp triển khai cùng Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) với tên gọi “Nâng cao năng lực cung ứng của DNNVV, và tăng cường liên kết kinh doanh giữa các DNNVV và chuỗi cung ứng toàn cầu”. Để hỗ trợ DNNVV, nhóm dự án xác định cần bắt đầu bằng việc xây dựng Lộ trình chuyển đổi số cho DNNVV trong các năm tới, tập trung vào xác định phạm vi và mức độ ưu tiên trong khung thời gian của dự án.

Tài liệu này là một sản phẩm nằm trong khuôn khổ của Dự án, được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo cho doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV các kiến thức cơ bản, cô đọng nhất về Chuyển đổi số.

Nguồn: TTTĐT huyện