Hướng dẫn cách đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân liên quan trong thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Để đăng kí dịch vụ công trực tuyến, người dân thực hiện theo 4 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Người dùng bấm vào chữ Đăng ký ở góc bên phải Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một của điện tử tỉnh Kon Tum.

Bước 2: Nhập thông tin đăng ký: người dùng nhập đầy đủ thông tin đăng ký, chú ý các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc, và mã xác nhận là một chuỗi ký tự bất kỳ hệ thống tự sinh ra yêu cầu người dùng phải nhập vào, cuối cùng người dùng bấm vào nút Đăng ký để tạo tài khoản trên hệ thống.

Bước 3: Kích hoạt tài khoản đã đăng ký: sau khi đăng ký xong tài khoản, hệ thống Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một của điện tử tỉnh Kon Tum sẽ tự động gửi về email mà bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản một dòng mã kích hoạt, để kích hoạt tài khoản đã đăng ký người dùng vào email đã khai báo trên form đăng ký, bấm chuột vào dòng mã kích hoạt mà hệ thống gửi cho, khi đó tài khoản mà người dùng đăng ký sẽ chính thức được kích hoạt sử dụng.

Bước 4: Tiến hành đăng nhập và sử dụng dịch vụ công thông qua chọn đơn vị và tìm kiếm dịch vụ công.

Nguồn: Trang TTĐT huyện Ia H’Drai