Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia H’Drai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

31-5-2024

Ngày 30/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia H’Drai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Dự có đồng chí Trần Lạc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cùng với 108 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện về dự đại hội. 

Nhiệm kỳ qua, nhờ có sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của cấp uỷ Đảng đối với công tác Mặt trận, nhất là việc kịp thời ban hành các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Mặt trận, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả của các cấp chính quyền, chủ động, sáng tạo và tích cực của các tổ chức thành viên; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong triển khai nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận các cấp; nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng tâm, hiệp lực của các tầng lớp nhân dân; hoạt động của Mặt trận ngày càng thiết thực, gắn với lợi ích trực tiếp của Nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa XV đã đề ra; nhiều nội dung, lĩnh vực đã đạt được kết quả tích cực; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được triển khai đồng bộ; vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục được nâng cao; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các đoàn thể phát động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; dân chủ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền không ngừng được mở rộng; quyền làm chủ của Nhân dân được chú trọng; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; các ý kiến, kiến nghị của Mặt trận và các tổ chức thành viên thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được cấp ủy, chính quyền nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo khắc phục; công tác đối ngoại nhân dân ngày càng được đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường và mở rộng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Lạc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ia H’Drai tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác phối hợp; đổi mới phương thức hoạt động; xây dựng chương trình hành động các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội nhiệm kỳ tới…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện uỷ gửi lời cảm ơn đến các tầng lớp nhân dân trong huyện nhà đã luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng với chính quyền địa phương để vượt qua những khó khăn, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững, đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, đồng chí đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm để khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh. Với tinh thần đoàn kết – dân chủ – đổi mới – phát triển, đồng chí Bí thư Huyện uỷ tin tưởng rằng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia H’Drai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 sẽ là dấu mốc mới, khơi dậy tiềm năng, sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân huyện nhà, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với các cấp uỷ, chính quyền các cấp, từ đó tạo sức mạnh to lớn, góp phần huyện Ia H’Drai ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Nguồn: TTTĐT huyện