Đại hội Công đoàn cơ sở xã Ia Đal lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

24-03-2023

Chiều ngày 23/3/2023, Công đoàn xã Ia Đal đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng Y Giang Ly, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban dân vận huyện ủy, Uỷ viên Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện; đồng chí Tăng Văn Thắng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội Công đoàn cơ sở xã Ia Đal nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2016-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và Ban Thường vụ liên đoàn lao động huyện, sự nỗ lực của BCHCĐ nên các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2023 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có một số điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ vừa qua là:

Thứ nhất: Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền, tận dụng được lợi thế của internet và các trang mạng xã hội kết hợp với hệ thống văn bản điển tử của cơ quan. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng lên.

Thứ hai: Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc (tổ chức đóng góp quỹ để hỗ trợ gia đình ghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiên tai, dịch bệnh…).

Thứ ba: Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở xã Đal tiếp tục tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cơ sở; thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh gắn với tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng xã Ia Đal phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới gồm 05 đồng chí, đồng chí Phùng Văn Mạnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Ia Đal, nhiệm kỳ 2023-2028, BCHCĐ cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 05 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với 09 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Nguồn: TTTĐT xã.